Reklama

Konopí jako klíč k udržitelnému rozvoji

Konopí je univerzální rostlina. Je využitelné snad ve všech odvětvích činnosti dnešního člověka. Pěstování konopí přináší nová pracovní místa, oživuje zemědělský a strojírenský průmysl jako i další odvětví ekonomiky a umožňuje znovunavázat vztah člověka a přírody - to vše za přispění moderní technologie.

Vzhledem k ohromným znalostem člověka v živých i neživých oblastech bádání je víc než pravděpodobné, že lidstvo dokáže vytvořit syntézu, skloubit nabyté znalosti s věděním našich předků. Následující odstavce se pokouší naznačit způsob a objasnit místo, které v tomto procesu může připadnout konopí.

Konopí je tzv. kulturní bylinou. Jejímu využití, případně pěstování se věnovaly všechny nám známé civilizace neolitickými počínaje - od Mezopotámie po Řecko a Řím, od Číny po Rusko, od Egypta po Střelkový mys, od Severní Ameriky k Jižní. Například v nepálské tradici, spojující různé náboženské směry oblasti, je Šiva, první prapůvodní šaman, nazýván také Bhangberi Baba, „král konopí".

Od počátků zastávalo konopí hned několik funkcí:

Funkce průmyslová – nejčastěji bylo využíváno silné, dlouhé, extrémně trvanlivé vlákno pro výrobu lanoví, síťovin, textilií, místně i jako stavební materiál, později v Číně pro výrobu papíru. V potravinářství bylo hojně využíváno semeno pro jeho vysokou nutriční hodnotu a lahodnou chuť (olej, koření, krmivo pro dobytek…). Konopný olej pro své blahodárné účinky na pokožku těla i hlavy našel uplatnění také v kosmetice, dále se používal pro výrobu barev a na svícení (svítil prý i v bájné Alladinově lampě).

Funkce duchovní – konopí sloužilo v různých formách v mnoha kulturách k povznesení mysli celých společenstev. Hrálo důležitou roli při rituálech, bylo prostředkem spojení s Bohy, ale i prostředkem zábavy a relaxace.

Funkce léčebná – brzy byly objeveny léčebné účinky konopí. Medicína využívala všech částí rostliny od květů po kořeny. Čínský mýtický lékař Shen – Nung (Shennong) naučil podle pověsti člověka pěstovat patero druhů obilí (mezi nimi konopí), sestavil na základě vlastních pokusů nauku o léčení (podle pověsti v roce 2737 př. n. l.). Uvádí v ní, že konopí léčí ženské slabosti (nepravidelnou menstruaci, migrény), dnu, revmatismus, malárii, beriberi, zácpu a duševní nepřítomnost. Z dalších pramenů víme, že stonek působí odvodňovacím močopudným způsobem, že olej pomáhá proti suchu v krku, pryskyřice samičích květů tlumí bolesti nervového systému, konopné směsi jsou vhodným afrodisiakem, ale mohou působit i jako sedativa a že v některých kulturách ženy užívají konopí před porodem pro lepší komunikaci s dítětem. Užití konopí k duchovním a lékařským účelům bylo ne náhodou úzce propojeno s šamanismem. K dosažení žádoucích účinků je mnohdy třeba víc než je pár tahů z trávy.

I moderní lékařství mělo dlouhou dobu účinky konopí na zřeteli. Byla provedena celá řada výzkumů potvrzujících poznatky šamanů a léčitelů. S výskytem některých nových tzv. civilizačních chorob se rozšiřuje i možnost použití marihuany. Její užívání jak potvrzují výzkumy i výpovědi pacientů pomáhá snášet účinky chemoterapie i některé projevy nemoci AIDS, snižuje nitrooční tlak a léčí tak zelený zákal, pomáhá předcházet epileptickým záchvatům, tlumí projevy, zpomaluje a mnohdy i zastavuje postup roztroušené sklerózy, tlumí bolest a nežádoucí projevy u paraplegiků a qadraplegiků i dalších onemocnění. Výčet není zdaleka úplný. Výzkum účinků některých cannabinoidů není u konce (v 80. letech se českoslovenští vědci zabývali silnými antiseptickými účinky cannabinoidu CBD, který hubil infekce imunní vůči běžným antibiotikům). Unikátní podíl nenasycených mastných kyselin zvyšuje imunitu živých tvorů, kyselina linolová a linoleová léčí celou řadu kožních problémů (např. lupénku).

Vraťme se k obecným vlastnostem konopí. Jedná se o jednoletou dřevitou bylinu rostoucí ve všech klimatických pásmech mimo extrémních. Je tedy vysoce přizpůsobivá (vyskytuje se v mnoha variacích), odolná vůči škůdcům a má blahodárné účinky na kvalitu půdy (rekultivační schopnosti), když dokáže absorbovat i některé těžké kovy. Nejvhodnějším hnojivem je chlévský hnůj, rostlina se obejde bez speciálních přísunů vody i bez pesticidů. Je tedy ideální ekologickou plodinou poskytující suroviny k uspokojení biologických  i sociálních potřeb člověka. Její využití sahá od drobných předmětů denní spotřeby (potravinové doplňky, kosmetika, papír, obuv, oděvy, barvy, laky, obalové materiály…) přes stavbu a vybavení budov (izolační materiál, „betonové“ a dřevotřískové desky, potrubí…) po průmyslové hi-tech využití (automobilový, letecký a kosmický průmysl, skate a snowboardy, palivo atd.).

Všechny výrobky jsou bezodpadové – dobře rozložitelné v přírodě a recyklovatelné, navíc lokálně dostupné.

Prohibice marihuany a potlačení konopného průmyslu bylo cíleným tahem americké administrativy konce 30. let, jejíž představitelé vsadili na akcie ropného, dřevařského, zbrojního a farmaceutického průmyslu. Tento trend se nejen s americkou vládou táhne dodnes; jeho nejmladším představitelem je G. W. Bush, jehož otec se v roce 1976 zasadil za zrušení všech probíhajících lékařských výzkumů čtyřset cannabinoidů obsažených v konopí. To vše v zájmu farmaceutických společností jako Lilly, Abott, Bristol, Pfizer a dalších. Sektářský a mafiánský ropný monopol, jehož prosperita je založena na netržním potlačení konkurence a na hrubé externalizaci výroby, působí dnes i proti svým vlastním tvůrcům.

Při přechodu k trvale udržitelné společnosti je třeba omezit naši závislost na stávajících výrobních a distribučních strukturách na minimum a nahradit ji lokální ekologickou produkcí a spotřebou. Pro zvládnutí těžkého přechodového období je tu konopí. S jeho pomocí je možné sjednotit naši snahu o život v lepší, zdravější, mírumilovné společnosti.


DomůDomůKošík  

(prázdný)

Přihlášení

Otáčející reklama Otáčející reklama